Inspiratiedag 2019

Inspiratiedag
WAAR, WANNEER EN VOOR WIE?

De Inspiratiedag vindt, samen met de Algemene Vergadering, plaats op zaterdag 23 maart 2019 in de gebouwen van bel.brussels (op het terrein van Turn & Taxis, Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel) van 10 tot 17 uur. Info over de bereikbaarheid vind je hier.

Deelname is gratis voor alle vrijwilligers van aangesloten verenigingen. Ook als je niet in de Algemene Vergadering van çavaria zetelt namens een vereniging, werkgroep of regenbooghuis, ben je van harte welkom!

PLANNING:

- 09u30-10u00: onthaal nieuwe AV-leden
- 10u00-10u30: onthaal en registratie algemeen
- 10u30-12u00: workshops deel 1 (3 inspirerende workshops, 2 workshops ter voorbereiding van de AV en beleidsplan)
- 12u00-13u00: netwerklunch met broodjes
- 13u00-14u30: workshops deel 2 (4 inspirerende workshops; 1 workshop ter voorbereiding van het beleidsplan)
- 14u30-15u00: pauze 
- 15u00-17u00: plenaire Algemene Vergadering / netwerkmogelijkheid voor niet-AV-leden
- 17u00: afsluitende drink

 

Kies je workshops
Werkwinkels

Blok 1 (10u30-12u)
Draaiboek suïcidepostventie

Zelfdodingsgedachten en -pogingen komen vaker voor bij holebi's en trans* personen in vergelijking met hetero's en cisgender personen. In deze vorming leer je wat je als vrijwilliger en vereniging kan doen wanneer iemand uit het leven gestapt is. We staan stil bij vragen zoals 'Wie moeten we informeren, en op welke manier?', 'Hoe organiseer ik een rouwmoment?',... Een goede nazorg is immers ook een vorm van preventie.

Privilege Walk
Tijdens deze groepsoefening focussen we op de ervaring van de deelnemers. Je ondervindt ‘aan den lijve’ wat privileges zijn, en wat de effecten zijn van het hebben of ontbreken ervan. Dit doen we door ons in te leven in verschillende levensverhalen van personen en vooruit of achteruit te stappen, naargelang je in dezelfde situatie geprivilegieerd bent of niet. Op die manier maken we visueel duidelijk dat niet iedereen evenveel kansen heeft en/of krijgt.

Missie & visie çavaria
De huidige missie van çavaria is aan een update toe. We starten graag met een denkoefening rond de missie, de bestaansreden, van çavaria als organisatie. Op welke manier willen we een verschil maken? En voor wie doen we dit? De hamvraag voor deze workshop: komen we op voor LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBT+ of - ruimer - voor iedereen die niet hetero en cisgender is? Werken we op basis van doelgroep, of op basis van thema en mechanismes? Welkom voor deze boeiende workshop, als startschot voor een brede discussieronde in de beweging voor het beleidsplan 2021-2025!

AV Financiën çavaria
Deelnemers van de werkwinkel krijgen op voorhand de resultatenrekening van 2018 en de begroting van 2019 met de nodige toelichtingen doorgestuurd. Vragen over beide kunnen tot 15 maart 2019 gesteld worden aan [email protected]. De antwoorden op deze vragen zullen behandeld worden tijdens de werkwinkel. In de tweede helft van de workshop gaan we aan de slag met hoe çavaria nog verder kan inzetten op het verwerven van meer eigen middelen. 

Infighting & safe space
Onze community is er een die rijk is aan diversiteit. We willen mensen dan ook een veilige plek bieden waar ze terecht kunnen en waar iedereen welkom is. Maar hoe kunnen we er nog beter zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar een thuis? Zijn we wel altijd zo verwelkomend voor iedereen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, racisme, seksisme, etc. binnen onze community tegengaan? Dit ontdekken we samen tijdens deze workshop. We komen te weten wat infighting nu precies inhoudt en hoe het ontstaat. Daarna kijken we naar wat we kunnen doen om infighting uit onze beweging te bannen en van onze community een safe space te maken.

 

Blok 2 (13u-14u30)
Seksuele diversiteit & genderdiversiteit
In deze vorming gaan we op onderzoek. We nemen je mee voorbij de clichés, en tonen de realiteit van seksuele en genderdiversiteit op een interactieve manier. De redenen achter het ontstaan en bestaan van hetero- en gendernormativiteit, ook binnen de regenbooggemeenschap, komen uitgebreid aan bod. Ook voor de ‘veteranen’ binnen de regenboogverenigingswereld is deze interactieve workshop erg interessant. Onze diepgewortelde overtuigingen rond gender en diversiteit komen bloot te liggen.

Beleidsuitdagingen çavaria 2025
In de komende jaren zal çavaria met heel wat beleidsuitdagingen geconfronteerd worden. Om daar een richting in te vinden, bespreken we deze uitdagingen op basis van discussieteksten. Dit doen we onder anderen op overlegmomenten in de regio’s, en op onze Inspiratiedag. Heb je zin om mee na te denken over de toekomst van çavaria? Discussieer je graag over actuele thema’s die de beweging bezig houden? Dan is deze workshop zeker iets voor jou. Jouw input wordt alvast erg gewaardeerd!

Weerbaarheid
Weten waar je grenzen liggen en ervoor zorgen dat deze gerespecteerd worden, is een basisvoorwaarde voor een leven in balans. Tijdens deze actieve workshop leer je spelenderwijs om je eigen grenzen en die van anderen aan te voelen. Je leert ook hoe je op een respectvolle, succesvolle manier voor jezelf kan opkomen. Hoe kan ik mijn eigen grenzen aangeven zonder uit verbinding met de ander te gaan? Op welke manier neem ik de ruimte in die ik nodig heb? In deze workshop leer je meer over dit proces van balans zoeken.

Draaiboek armoede
Çavaria heeft al een geruime tijd een werkgroep armoede, sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid. Deze werkgroep wil de thematiek armoede en sociale uitsluiting onder holebi’s en trans* personen bespreekbaar maken, en de drempels die ze ervaren bij het participeren aan het LGBTQI verenigingsleven identificeren en samen aanpakken. Hiervoor heeft de werkgroep een draaiboek uitgewerkt. In deze workshop stellen we het draaiboek voor en vertellen we je hoe we hier samen met jullie aan de slag willen gaan.

Vergadertechnieken
Verlopen je vergaderingen niet al te vlot? Heb je soms het gevoel dat niet iedereen even goed weet hoe zich te gedragen op een vergadering, of wat er van mekaar verwacht wordt? Dan is deze vorming iets voor jou. Deze workshop focust op hoe je efficiënt en aangenaam kan vergaderen, met oog voor iedereen in de groep.