Inspiratiedag 2018

 

WAAR, WANNEER EN VOOR WIE?

De Inspiratiedag vindt, samen met de Algemene Vergadering, plaats op zaterdag 10 maart 2018 in de gebouwen van Syntra Antwerpen (Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem) van 10 tot 17 uur. Het gebouw van Syntra Antwerpen ligt naast het station van Antwerpen-Berchem en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Deelname is gratis voor alle vrijwilligers van aangesloten verenigingen!

Ook als je niet in de Algemene Vergadering van çavaria zetelt namens een vereniging, werkgroep of regenbooghuis, ben je van harte welkom!

PLANNING:

- 10u00: onthaal en registratie
- 10u30-12u30: workshops deel 1 (6 inspirerende workshops)
- 12u30-13u30: netwerklunch met broodjes
- 13u30-15u: workshops deel 2 (3 inspirerende workshops; 3 workshops ter voorbereiding van de AV)
- 15u-15u15: pauze om te wisselen van workshop
- 15u15-16u45: plenaire Algemene Vergadering / netwerkdrink voor niet-AV-leden
- 17u00: afsluitende drink in Den Draak, op het gelijkvloers van Het Roze Huis (Draakplaats 1, 2018 Antwerpen)

De online inschrijvingen zijn afgesloten. Het is nog steeds mogelijk om ter plaatse in te schrijven voor de werkwinkels.

 
1 Begin 2 Voltooid
Kies je workshops
Werkwinkels

Blok 1 (10u30-12u30)
Zelfzorg & grenzen stellen
Zelfzorg is hot en trendy, maar wat betekent het echt? Zelfzorg is meer dan alleen ontspannen of een dagje vrijaf nemen. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met concrete tips en het Zelfzorg Wiel. Het is een interactieve workshop met ruimte voor jezelf.

Infighting & safe space
Onze community is er een die rijk is aan diversiteit. We willen mensen dan ook een veilige plek bieden waar ze terecht kunnen en waar iedereen welkom is. Maar hoe kunnen we er nog beter zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar een thuis? Zijn we wel altijd zo verwelkomend voor iedereen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, racisme, seksisme, etc. binnen onze community tegengaan? Dit ontdekken we samen tijdens deze workshop. We komen te weten wat infighting nu precies inhoudt en hoe het ontstaat. Daarna kijken we naar wat we kunnen doen om infighting uit onze beweging te bannen en van onze community een safe space te maken.

Suïcidepreventie in je vereniging
Je hebt waarschijnlijk geen internationaal onderzoek meer nodig om te weten dat zelfmoordgedachten en pogingen vaker voorkomen bij holebi's en transgender personen in vergelijking met hetero's en cisgender personen. In deze praktische en interactieve vorming staan we stil bij een aantal vragen zoals 'Hoe komt iemand tot zelfdoding? Welke factoren spelen hierin een rol?', 'Kan ik signalen opvangen?', 'Hoe reageer ik het best in bepaalde situaties?',...

Verbindende communicatie
Hoe ontstaan conflicten? En wellicht nog interessanter, op welke manier kan je vanuit conflict de harmonie doen terugkeren? Hoe ga je met jezelf om tijdens een conflict? Dragen je eigen taalpatronen bij aan afstand en verwijdering of aan vrede en harmonie? Tijdens deze interactieve workshop krijg je antwoorden op deze vragen en ook de ruimte om ervaringsgericht te leren hoe jij kunt bijdragen aan het oplossen van conflicten. Peggy Quaaden neemt je op haar enthousiaste manier twee uur mee in het gedachtegoed van verbindende communicatie. Verbindend communiceren leert mensen te luisteren voorbij de woorden, helder grenzen aan te geven en authentiek te spreken op zo'n manier dat er verbinding kan ontstaan van hart tot hart.

Coördineren van een vereniging
Een groep coördineren is een evenwichtsoefening tussen alles strak in handen houden en loslaten of delegeren. Het ene uiterste is de geboren organisator die zelf de touwtjes in handen wil houden. Vaak is dit een echte controlefreak. Het andere uiterste is de chaotische organisator die enthousiast en gedreven van de ene taak in de andere vliegt. Vaak hebben deze personen weinig overzicht over het gebeuren. Beide uitersten veroorzaken heel wat stress bij de coördinator(en). In deze workshop geven we wat tips en tools om hier anders mee om te gaan.

Vereniging zoek(t) vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving, maar veel verenigingen krijgen het steeds moeilijker om (bestuurs)vrijwilligers te vinden. Hoe komt dat, en wat kan je eraan doen? In deze workshop verdiepen we ons in de hedendaagse vrijwilligersengagementen en leren we hierop in te spelen. We bekijken samen de vrijwilligerstypes en gaan na hoe we gericht vrijwilligers kunnen werven. Met de verschillende praktische tips kan je onmiddellijk aan de slag!


Blok 2 (13u30-15u)

Haal meer uit Facebook
De meeste verenigingen gebruiken Facebook om hun werking in de kijker te zetten. Maar benut je al het volle potentieel? Wat zijn de voor- en nadelen van een groep, een pagina en een profiel? Op welke manier maak je je Facebook-kanalen eens zo aantrekkelijk? Hoe creëer je meer interactie? En welke gratis tools kan je gebruiken om dat zo gemakkelijk mogelijk te maken? Dat verneem je op deze workshop vol praktische tips & tricks.

Het ABC van LGBTQIA+
Het alfabet kennen we ondertussen al, maar weten we ook wat het acroniem LGBTQIA+ betekent? In deze workshop kom je alvast te weten voor wat elke letter staat, maar ook hoe je als vereniging inclusief kan zijn voor iedereen onder de regenboog. Dit doen we op een norm kritische en intersectionele manier, waardoor we onze eigen identiteitsaspecten ontleden. Op die manier worden we ons bewust over hoe identiteit een rol speelt bij het bepalen van je positie in de samenleving. Inclusief zijn, begint vooral bij jezelf!

Omgaan met armoede en sociale uitsluiting in je vereniging
Çavaria heeft al een geruime tijd een werkgroep armoede, sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid. Deze werkgroep wil de thematiek armoede en sociale uitsluiting onder holebi’s en transgenders bespreekbaar maken en de drempels die ze ervaren bij het participeren aan het LGBTQI verenigingsleven identificeren en samen aanpakken. Hiervoor heeft de werkgroep een draaiboek uitgewerkt. In deze workshop stellen we het draaiboek voor en vertellen we je hoe we hier samen met jullie aan de slag willen gaan.

AV financiën
In deze werkwinkel nemen we de resultatenrekening van 2017 en de begroting voor 2018 onder de loep.

AV jaarplan çavaria
Çavaria stelt elk jaar acties en projecten voorop die kaderen in onze meerjarendoelstellingen zoals opgenomen in ons beleidsplan 2016-2020. In deze sessie bekijken we het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018.

AV introductie voor nieuwe AV-leden
Nieuw als AV-lid? We nemen samen door waarover de AV kan beslissen, hoe je een tussenkomst kan doen en hoe de stemmingen verlopen. We nemen ook wat tijd voor kennismaking en vragen.