GEZOCHT: Procesbegeleider* (freelance)

Handen in lucht

Heb je ervaring met participatietrajecten? Ben je geboeid door organisatieontwikkeling? Heb je een hart voor participatief werken? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Onze organisatie

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van holebi, transgender en intersekse personen (LGBTI) en de koepel van LGBTI+-organisaties. Als sociaal-culturele vereniging ondersteunen we de bij ons aangesloten verenigingen en komen we op voor gelijke kansen, gelijke rechten en het welzijn van holebi's, transgender en intersekse personen.

Je opdracht

In 2021 starten we bij çavaria met een nieuw beleidsplan. Eén van de speerpunten in dat nieuwe beleidsplan is de reorganisatie van de samenwerking tussen çavaria, de huizen en de verenigingen. Eén van de 6 beleidsuitdagingen is: “Hoe organiseren we ons als Vlaamse LGBTI-beweging”?

Alle informatie over het beleidsplan, het voorafgaand participatietraject en de beleidsuitdagingen is te vinden op www.cavaria.be/beleidsplan2021-2025.

Om deze beleidsuitdaging aan te pakken en ons voor te bereiden op het nieuwe beleidsplan, zetten we in 2020 een uitgebreid traject op. Daarvoor zoeken we iemand die dit traject kan begeleiden, verder bouwend op voorbereidend werk.

Wat houdt dat in?

  • Je organiseert een participatief traject met de vrijwilligersbeweging en teamleden om tot een verbeterde structuur van onze organisatie te komen, gelinkt aan ons nieuw beleidsplan.  
  • Je definieert acties om deze structuur concreet vorm te geven en werkt dit uit in mogelijke scenario’s
  • Dit op basis van de reeds grotendeels verzamelde input om de structuur van de LGBTI-beweging in Vlaanderen vorm te geven. 

Voor meer informatie zie https://cavaria.be/traject2020 

Gewenste Kennis

  • Je hebt goede kennis van organisatieontwikkeling en procesbegeleiding.  
  • Je hebt bij voorkeur kennis van het sociaal-culturele werkveld of gelijke kansen middenveld. 

Vaardigheden

  • Je kan een participatietraject vormgeven met diverse betrokkenen en stakeholders en komen tot een gedragen beslissing. 
  • Je kan tot gedragen beslissingen komen op basis van analyse en input van vrijwilligers en medewerkers binnen het kader van het beleidsplan. 

Interesse?

Stuur ons voor 2 juli (12u) jouw voorstel met een offerte, inclusief tijdspad naar [email protected].  

Je kan bij voorkeur deze zomer van start gaan en het proces finaliseren tegen eind 2020.

We schatten het aantal werkdagen op 10 à 15.

Vragen?

Contacteer ons via [email protected]

 

*Diversiteit stimuleert kwaliteit. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd, beperking,... 

Oproep Procesbegeleider 'Traject 2020'

Heb je ervaring met participatietrajecten? Ben je geboeid door organisatieontwikkeling? Heb je een hart voor participatief werken? Dan ben jij de persoon die we zoeken!