Geen geslachtsregistratie in sport?

sport

Een van de grote discussies die wel eens gevoerd worden in het kader van het belang van geslachtregistratie gaan over de sportwereld. De fysieke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt in de sportwereld benadrukt en speelt een grote rol op competitieniveau. Er zijn internationale regels over hoe omgaan met transgender personen die niet binnen de M/V indeling blijken te vallen. Maar ook daarover valt veel te discussiëren.

De mooiste conclusie in dit verband vind je terug in een thesis over de betekenis van het geslacht voor de idenitficatie van de persoon.  Alexandra Vanvooren (UGent) pleit in haar thesis voor een genderindifferent rechtssysteem waarbij iemands geslacht niet meer benoemt en niet langer geregistreerd wordt. Met betrekking tot sport haalt zij het volgende aan:

"Mannen- en vrouwencompetities worden onderscheiden omdat cruciale aspecten voor sportprestaties, zoals onder andere de spiermassa, biologisch gezien verschillen tussen mannen en vrouwen. Het zou de fairness van de competitie in het gedrang brengen geen rekening te houden met dit verschil in fysieke bouw. Niettemin vervalt dit uitganspunt niet met het niet langer benoemen noch registreren van mannen en vrouwen. Waar het voor de competitie om draait, zijn fysieke verschillen die los van training bestaan tussen rechtssubjecten. Deze verschillen kunnen concreet gecategoriseerd worden: spiermassa, hormonale waarden,….en op die manier als criteria voor de fairness van de competitie dienen. Misschien leidt dit tot hetzelfde resultaat als vandaag, namelijk een mannen- en vrouwencompetitie, maar dit resultaat hoeft geen argument pro het behoud van de genderregistratie te zijn. Het resultaat is in dit geval het gevolg van louter objectief meetbare criteria en kan een waarborg zijn voor een nog eerlijkere categorisering binnen de competitie. De sport kent vandaag immers ook ‘tussengevallen’ onder haar atleten. Mannen of vrouwen wiens hormonenspiegel of spiermassa afwijkt van de norm en die misschien beter op hun plaats zouden zijn in de competitie van het geslacht, tegengesteld aan hun geregistreerde geslacht." (BRON