Kan ik een attest bekomen om geloofwaardig te maken dat een asielzoeker wel degelijk LGBT is?

De asielzoeker mag met alle mogelijke middelen proberen zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit geloofwaardig aan te tonen in het kader van het gegrondheidsonderzoek. Maar uiteindelijk is enkel het CGVS verantwoordelijk om uit te maken of iemand werkelijk tot de groep van holebi's en transgenders behoort, indien asiel op deze grond wordt gevraagd. Holebi- en transgenderverenigingen kunnen enkel de mate van betrokkenheid en activisme van asielzoekers in België werkelijk aantonen.

Çavaria zal geen attest uitreiken om de geloofwaardigheid van een persoon te bevestigen. Ook lidkaarten, zoals bijvoorbeeld de çavariapas, kunnen ons inziens nooit dienen als bewijs van iemands seksuele oriëntatie en worden ook niet om die reden afgegeven. Net zoals bij aanwezigheidsattesten geven ze enkel een betrokkenheid aan bij de holebitransbeweging in Vlaanderen en Brussel. Aanwezigheidsattesten hebben tegenwoordig weinig waarde in het geloofwaardigheidsonderzoek, wat organisaties als Rainbows United er toe bracht om ze niet langer op te maken.

Het is verder aangeraden attesten die daadwerkelijk de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand affirmeren enkel aan particulieren te vragen met wie een hechte vertrouwensband bestaat. Zie ook vertrouwenspersoon. De asielzoeker heeft immers het recht om met een vertrouwenspersoon naar het interview op het CGVS te gaan.