Hoe moet je omgaan met homofobie of transfobie in de opvang?

Het rapport Fleeing Homophobia doet enkele aanbevelingen in verband met homo- of transfobie in de opvang (zie p79).

In ernstige gevallen raden wij aan om melding te maken bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.