Veiligheid

Veiligheid

Geweld scene

Mensen kunnen om diverse redenen het slachtoffer worden van geweld. Zo krijgen holebi's en transgenders vaak te maken met verbaal (en in mindere mate fysiek) homofoob, lesbofoob, bifoob of serofoob geweld. In dit dossier kan je informatie vinden over wat we verstaan onder geweld, hoe je je veiligheid kan verhogen, wat je kan doen en wie je kan helpen.

Contacten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T: 0800-12 800
Lumi
T: 0800-99 533
Myria
Koningsstraat 138
1000 Brussel
T: 0800 14 912
UNIA
Koningsstraat 138
1000 Brussel
T: 0800-12 800
Vlaamse Ombudsdienst
T: 1700

Artikels in dit dossier

Foto van een hamer

Haatmisdrijven

Soms worden misdrijven (deels) gepleegd uit homofobie, transfobie, enz. We spreken dan van een haatmisdrijf. In dat geval zijn de straffen zwaarder. De verzwaring van de straf wordt vooral toegepast op zwaardere misdrijven. Een (haat)misdrijf kan je melden bij de politie.

Lees verder
Iemand die wijst en roept

Beledigingen

Mondelinge beledigingen zijn op zichzelf niet strafbaar (tenzij tegenover bijv. een agent). Ook niet als ze holebifoob of transfoob zijn. Een belediging is pas een misdrijf als iemand ze schriftelijk, met symbolen of met prenten uit én als er twee of meer personen de bestemmeling of aanwezig zijn. Hetzelfde geldt als ze digitaal verspreid worden.

Voorbeeld

Lees verder

Pagina's

Brochure

Brochure "opvallen en rechtslaan"

Opvallen en rechtslaan

Hebben jij of een dierbare ervaringen met pesterijen, ongewenst gedrag en geweld op school, op het werk, thuis of in de openbare ruimte? Wanneer of hoe moet je reageren? Wie licht je daar over in? Wat kan je er tegen beginnen? We helpen je alvast zoeken naar antwoorden op je vragen, of het nu gaat over heel zware of over minder zware ervaringen.