Veiligheid

Veiligheid

Geweld scene

Mensen kunnen om diverse redenen het slachtoffer worden van geweld. Zo krijgen holebi's en transgenders vaak te maken met verbaal (en in mindere mate fysiek) homofoob, lesbofoob, bifoob of serofoob geweld. In dit dossier kan je informatie vinden over wat we verstaan onder geweld, hoe je je veiligheid kan verhogen, wat je kan doen en wie je kan helpen.

Contacten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T: 0800-12 800
Lumi
T: 0800-99 533
Myria
Koningsstraat 138
1000 Brussel
T: 0800 14 912
UNIA
Koningsstraat 138
1000 Brussel
T: 0800-12 800
Vlaamse Ombudsdienst
T: 1700

Artikels in dit dossier

Fluisterende persoon

Getuige van geweld

Iedereen is verplicht een persoon in nood te helpen. Een getuige moet daarvoor geen heldendaden stellen of zichzelf in gevaar brengen. Een getuige kan de politie bellen (al is dat niet verplicht), lawaai maken, foto’s nemen, luisteren, helpen zoeken naar oplossingen, doorverwijzen, etc. Het is strafbaar om geen hulp te bieden (‘schuldig verzuim’).

Lees verder
Eenzame zwarte pion voor veel witte

Intimidatie is ook discriminatie

We spreken van intimidatie wanneer iemand jouw waardigheid probeert aan te tasten en een omgeving schept die bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend of kwetsend is. Soms is er een seksuele bijbedoeling. Onze wetgever beschouwt intimidatie als een vorm van discriminatie.

Lees verder
Persoon die een huis voortsleept als een gevangene

Eergerelateerd geweld

Dit geweld wordt gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit. Het is een reactie op een (vermeende) schending van de eer van een familie of gemeenschap, waarvan de buitenwereld op de hoogte kan geraken. Mogelijk zijn in jouw familie of gemeenschap kuisheid en een heteroseksueel huwelijk een erezaak.

Lees verder

Pagina's

Brochure

Brochure "opvallen en rechtslaan"

Opvallen en rechtslaan

Hebben jij of een dierbare ervaringen met pesterijen, ongewenst gedrag en geweld op school, op het werk, thuis of in de openbare ruimte? Wanneer of hoe moet je reageren? Wie licht je daar over in? Wat kan je er tegen beginnen? We helpen je alvast zoeken naar antwoorden op je vragen, of het nu gaat over heel zware of over minder zware ervaringen.