Discriminatie melden

URL-balk

De wet verbiedt zowel directe als indirecte discriminatie vanwege je seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, en andere beschermde criteria. Voel je je gediscrimineerd, dan kan je dit melden op het nummer 0800 12 800.

Discriminatie omwille van je seksuele oriëntatie

Ben je gediscrimineerd omwille van je (vermeende) seksuele oriëntatie, dan is het Interfederaal Gelijkekansencentrum bevoegd om je klacht te behandelen. Het Centrum heeft ook lokale meldpunten in de Vlaamse centrumsteden, waar je terecht kan.

Discriminatie omwille van je geslacht, genderidentiteit of genderexpressie

Ben je gediscrimineerd omwille van je geslacht, geslachtswijziging, (vermeende) genderidentiteit of genderexpressie, dan is het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bevoegd om je klacht te behandelen. Het Instituut kan echter geen klachten behandelen die te maken hebben met bevoegdheden van de deelstaten (zoals onderwijs, welzijn, sport, ...).

Lacune voor geslachtsdiscriminatie?

Hierdoor is er voorlopig geen instelling bevoegd om voor Vlaamse of Brusselse materie discriminatieklachten te behandelen wanneer de discriminatie gebeurt omwille van geslacht, geslachtswijziging, genderidentiteit of genderexpressie. Wanneer de discriminatie gebeurt binnen een (federale, regionale of lokale) overheidsdienst, dan kan je wel vaak nog terecht bij een ombudsman. Ben je bijvoorbeeld door een chauffeur van de Lijn op de bus geweigerd omdat je transgender bent, dan kan je bij de Vlaamse Ombudsman terecht. Gaat het bijvoorbeeld om discriminatie op de private huurmarkt, daarentegen, dan kan je met je klacht nog nergens terecht. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord wel laten verstaan dat de Vlaamse Ombusdman op termijn ook voor dergelijke materie bevoegd zal zijn. De uitvoering van die beslissing laat voorlopig nog op zich wachten. We volgen de situatie op de voet.