GEANNULEERD - Holebi's en transgenderpersonen als kandidaat-adoptieouders

DEZE INFOAVOND IS GEANNULEERD.

Infoavond over het gericht instroombeheer en de gevolgen voor wie op de wachtlijst staat


 

Er staan meer mensen met een adoptiewens op de wachtlijst dan dat er adoptiekinderen zijn in België. Daarom werd door het Vlaams Parlement voorzien in een instroombeheer. Door te bepalen hoeveel kandidaat-adoptieouders elk jaar de procedure mogen aanvatten, wil het VCA komen tot een redelijke wachttijd na het behalen van het geschiktheidsvonnis. Het kind- en ouderprofiel (o.a.) wordt in rekening gebracht om te bepalen wie en hoeveel kandidaat-ouders dat jaar kunnen starten met de voorbereidingscursus.

In praktijk betekent dit dat sommigen sneller doorstromen dan anderen die zich eerder aanmelden bij het VCA. Op deze infoavond willen we bekijken hoe de situatie voor holebi's en transgenderpersonen op de lijst is. Çavaria ontvangt vragen waarom bijvoorbeeld heterokoppels sneller doorschuiven door dan holebi's. Is dit discriminatie? Waarop is dit gebaseerd? Wat houdt het gericht instroombeheer eigenlijk in?   

Deze en andere vragen leggen we voor aan beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de adoptiesector:
Ariane Van Den Berghe, Vlaamse adoptie-ambtenaar, Vlaams Centrum voor Adoptie
Iris Vandeborre, directeur Adoptiehuis
Lorin Parys, Vlaams parlementslid en auteur van het decreet
 
Met veel ruimte voor al uw vragen en bemerkingen!
 
 
U kan niet langer inschrijven.

We blijven bezorgd en willen ervoor zorgen dat uw vragen, bedenkingen, opmerkingen wel gehoord worden.

U kan via [email protected] of via 09 223 69 29 al uw vragen kwijt. We trachten zo goed mogelijk een antwoord te verkrijgen van de bevoegde diensten en koppel naar u terug.

OF

U kan eveneens rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst:

- Heeft u vragen over uw plaats op de wachtlijst, over de procedure, over het instroombeheer: neem gerust contact op met de Vlaamse Adoptieambtenaar via  [email protected] of 02 533 14 76 of 02 533 14 77

- Heeft u vragen over de infosessies of de voorbereidingscursus: neem contact op met Inge De Mol, Directeur van het Vlaams steunpunt adoptie vzw. Dit is een onafhankelijke instelling, heeft geen invloed op de wachtlijsten, of de procedures. Maar kunnen wel uw vragen of bezorgdheden hierover beantwoorden. Neem contact op via  [email protected] of 078 15 13 27

- Heeft u vragen over binnenlandse adoptie, de begeleiding van afstandsmoeders, matching: neem gerust contact op met Iris Vandeborre, directeur Vlaamse dienst voor binnenlandse adoptie,  [email protected] 03/ 232 24 52